Waedat Insurance Agency Co (waedatins4)
共有 4 個廣告

汽車貸款, 於2012年3月31日前成功申請, 可獲港幣100元超市現金禮券
電話: 23946502
聯絡人: 李生 / 劉小姐
地址: Rm.C, 8/F., Southtex Building, No.51 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
2012-01-11
查看: 2707
汽車貸款, 於2012年3月31日前成功申請, 可獲港幣100元超市現金禮券
電話: 23946502
聯絡人: 李生 / 劉小姐
地址: Rm.C, 8/F., Southtex Building, No.51 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
2012-01-11
查看: 1644
【裝修工程保險】, HK$900起
電話: 23946502
聯絡人: Miss. Lau / Mr. Lee
地址: Rm.C, 8/F. Southtex Building, No.51 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
2011-10-10
查看: 1750
【裝修工程保險】, HK$900起
電話: 23946502
聯絡人: Miss Lau / Mr. Lee
地址: Rm.C, 8/F. Southtex Building, No.51 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
2011-10-10
查看: 1354
共有 4 個廣告