Chinchilla Fashion (韓國時裝 /鞋/衫/褲/褸/chuu/)
價格: 參閱廣告詳情
聯絡電話: 68793587 (主)
編號: 95802
日期: 2016-01-27
查看: 688

Chinchilla Fashion 是一間賣韓國衫店。以服務及貨品質素為先,希望令客人以合理價錢買得心頭好。所有貨品需要預訂,客人可inbox 詳細查詢。 亦可到以下網站參觀! https://www.facebook.com/Chinchilla-Fashion-759612927502386/