CANON CHIPS RESETTER FOR CANON PGI-5B/CLI8b,c,m,y
價格: $250
聯絡電話: 28877890 (主) / 34832838 (副)
傳真: 39056339
地址: 香港北角英皇道288號新時代廣場1樓117-118舖 香港北角英皇道416號新都城大廈惠康A2舖
編號: 9115
日期: 2011-04-26
查看: 6113

各位CANON 既使用者請留意,以後唔使買貴墨喇,因為(解碼器)已經有得賣


可以復位下列型號墨盒芯片:
PGI-5BK, CLI-8Bk ,CLI-8C ,CLI-8M ,CLI-8Y ,CLI-8PC ,CLI-8PM適用於以下打印機型號:
PIXMA ip3300/PIXMA ip3500/PIXMA ip4200/PIXMA ip4200 Refurbished/PIXMA ip4300/PIXMA ip4500/PIXMA ip5200/PIXMA ip5200R/PIXMA ip6600D/ PIXMA ip6700D/PIXMA MP500/ PIXMA MP510/ PIXMA MP520/ PIXMA MP530/ PIXMA MP600/ PIXMA M610/ PIXMA MP800/ PIXMA MP800R/ PIXMA MP810/ PIXMA MP830/ PIXMA MP830R/ PIXMA MP830 / PIXMA MP950/ PIXMA MP960/ PIXMA MP970/ PIXMA MP700/ PIXMA MP850/ PIXMA Pro9000 etc.
專門針對 CANON 5BK晶片8系列晶片, 使用重置器之後可以恢復晶片墨水量全滿,

甚至可以就回已經故障的晶片, 讓你的原裝墨盒填充工作代用墨盒更方便更容易,

可以再填充時後進行晶片重置, 在晶片提示沒墨水的時候, 準確的取出墨水再行填充.

使用方法只要輕輕的一按,讓墨盒上面晶片與重置器接觸, 在接觸時後會有紅色閃光閃一下,

之後維持接觸不放大約2-3秒, 紅色燈號會長亮, 則為晶片已經重置完畢.

原價$300

喜訊價$250

 

歡迎行家合作http://hc.hkmegamall.com/eshop/index.php?page=details&prod=12130&cat=3487&group=2875


興創科技公司

HING CHEONG TECHNOLOGY COMPANY 

聯絡電話:  (852)28877890
網站報價:   http://hc.hkmegamall.com

EMAIL:
   hingcheongtech@hotmail.com

地址:  香港北角英皇道288號新時代廣場2樓266舖

關鍵字: canon | pgi5 | pgi | cli | printer | ink | resetter | chips | 墨盒