Luka Luk 暗瘡護理顧問
價格: $100
刊登: Luka Luk (lukaluk) 聯絡人: Ms Luk
聯絡電話: 90762537 (主) / 90762537 (副)
地址: 葵涌
編號: 145189
日期: 2020-03-12
查看: 123

 

Luka Luk 暗瘡護理顧問

 

 38年的自身經歷, 加上專業營養和美容的知識為你解決暗瘡問題

 

 改變始於行動. 

 

請來電郵或WhatApp/致電我們查詢有關課堂或個人咨詢。 

 

Email: lukalukclass@gmail.com 

 

WhatsApp/Tel: (852) 9076 2537

 

地點: 葵興