Luka Luk 暗瘡護理顧問/ 化妝班
價格: $100
刊登: Luka Luk (lukaluk) 聯絡人: Ms Luk
聯絡電話: 000000000 (主)
地址: 葵涌
編號: 145189
日期: 2020-03-12
查看: 562

Luka Luk 暗瘡護理顧問

 38年的自身經歷, 加上專業營養和美容的知識為你解決暗瘡問題

 改變始於行動. 

請來電郵我們查詢有關課堂或個人咨詢。 

 

Luka Luk 化妝班-日妝

ITEC 老師

1小時學懂: HKD150

Email: lukalukclass@gmail.com 

 

地點: 葵興,   旺角

-------------------------------------------------------------------

YouTube頻道給你精識 :

 https://youtu.be/SYBNIwbYixI         (請訂閱)